Brede School Rotterdam

Brede school Rotterdam en Beter Presteren.

De lat moet hoger: dat is kort samengevat de boodschap van het programma Leren Loont dat wethouder Hugo de Jonge en de Rotterdamse schoolbesturen presenteerden op 24 januari. Door verschillende maatregelen moeten de schoolprestaties van Rotterdamse leerlingen in 2014 aanzienlijk zijn verbeterd. Minister Van Bijsterveldt van OCW, die bij de presentatie aanwezig was, deelde mee dat Rotterdam rijkssteun krijgt voor een proef met groep nul op de basisschool.

Dit programma van het Rotterdams Onderwijsbeleid 2015-2018 wil de schoolprestaties verbeteren door meer effectieve leertijd, meer professionele scholen en meer betrokkenheid van ouders te bewerkstelligen. Belangrijkste punten zijn de focus op taal en rekenen en meer resultaatgerichtheid van de scholen.

Meer leertijd, professionele scholen en ouderbetrokkenheid

Beter Presteren is een gezamenlijk programma van de schoolbesturen en de gemeente Rotterdam. Dit programma is onderdeel van brede school Rotterdam.

 • Het nieuwe beleid wordt een co-creatie van gemeente, onderwijs en andere partners. De uitdaging voor de aankomende jaren is het realiseren van een beteredoorgaande lijn en aansluiting op elkaar (ook tussen de onderwijssectoren). Ook wordt gesproken over educatief, pedagogisch partnerschap met ouders.
 • Hiervoor is een continue uitwisseling en afstemming belangrijk, evenals openheid, aanspreekbaarheid, onderling vertrouwen en het blijven voeren van de dialoog over de inhoud, doelen en ambities.
 • Speerpunt voor de aankomende jaren blijft het wegwerken van leerachterstanden op het gebied van taal en rekenen.
 • Leerlingen vaardigheden bijbrengen om zich goed te kunnen redden in een samenleving van een stad als Rotterdam. Dit betekent aandacht voor zelfbewustzijn, cultureel bewustzijn, burgerschap, wederzijds respect en de identiteitsontwikkeling van leerlingen.
 • Meer aansluiten op de ontwikkelingen en nieuwe behoeften van de kenniseconomie. Vooral 21ste eeuwse vaardigheden zijn hierbij belangrijk. Denk aan samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Zorgen voor een veilig en gezond leerklimaat. Er komt een proef met een speciale Rotterdamse onderwijscode op schoolniveau voor gewenst gedrag op en buiten de school.
 • Door de kwaliteit van het leerstofaanbod en leerklimaat het onderste uit de kan halen bij leerlingen, met speciale aandacht voor hoger begaafde leerlingen. Elke school heeft schoolontwikkeling als integraal onderdeel opgenomen, waarbij op maat via een arrangement geput kan worden uit (externe) expertise en interventies (Onderwijskwaliteit = goed bestuur + effectief leiderschap + de beste professionals).
 • Voortgezet onderwijs gaat adviseren op het gebied van beroepsrichting, opleiding en opleidingsniveau in het mbo en er wordt verbinding gezocht tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.
 • Meer maatwerk per school in plaats van vooraf bedachte instrumenten.
 • De scholen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid handhaven de extra leertijd van minstens zes uur per week. Daarnaast is de focus op preventieve inzet van wijkteams en sturing op de hogere uitstroom.
 • In het kader van verantwoording en schoolontwikkeling wordt een onderwijsindex ontwikkeld.
 • Een meerjaren beleidsregel volgt met een kader voor de verdeling van de gemeentelijke middelen, voorzien van een handleiding voor aanvragen, uitvoering en verantwoording.

Meer weten over onze activiteiten?

Laat uw gegevens hier achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

ONS AANBOD
Een greep uit ons meest populaire aanbod
dit-is-wijs-internet-ankebotfotografie-10-20-30-40-50-59.480x320x1_2

Balspelen

Balspelen is een lessenreeks die gebaseerd is op de methode ‘Basislessen bewegingsonderwijs’.

Meer lezen
dansspetters.480x320x1_1

Dansspetters

De leerlijn Dansspetters is gebaseerd op het gelijknamige boek, geschreven door Maria Speth. Binnen de leerlijn Dansspetters gaan de leerlingen aan de slag met verschillende thema’s.

Meer lezen
dit-is-wijs-internet-ankebotfotografie-10-20-30-31.480x320x1_1-2

Zumba

Binnen de leerlijn Zumba maken de leerlingen kennis met de sport zumba en de bijbehorende muziekstijl. De leerlingen leren diverse zumba danspassen.

Meer lezen
OVER ONS

DIT IS WIJS Brede School is een all-round aanbieder van brede school activiteiten. Wij bieden scholen leerlijnen, methodieken, onderwijsbevoegde docenten, benodigde materialen en indien nodige ziektevervanging aan, in het kader van het algemeen vormend onderwijs. Al onze activiteiten vinden na en onder schooltijd plaats, waarbij DIT IS WIJS Brede School optreedt als regiepartner namens de opdrachtgever. De activiteiten die aangeboden worden hebben een kansrijke inhoud, gelinkt aan talentontwikkeling en gericht op specifieke taal- en/of rekenontwikkeling.

Per 1 januari 2015 is Beware Brede School onderdeel geworden van de DIT IS WIJS Groep. De DIT IS WIJS Groep vormt een unieke combinatie van bedrijven en platformen in het onderwijs. Wij bieden een breed en compleet aanbod voor onderwijs- en personeelsvraagstukken aan schoolbesturen en directies in heel Nederland. Samen met u brengen wij uw vraag in kaart en zijn wij uw partner voor alle totaaloplossingen binnen uw organisatie. Of het nu gaat over inzet van specifieke onderwijsexpertise, workshops of het inzetten van tijdelijk personeel. Wij zijn graag uw partner. Samen zijn wij WIJS!

Bekijk hier de leerlijnenbrochure

Meer lezen
logo-docentenmatch.480x0

Beware Brede School werkt samen met Docentenmatch. Hier vindt u aansprekende vacatures in het (basis-)onderwijs.

Meer lezen

Deel deze pagina

© WIJS Brede School is onderdeel van de DIT IS WIJS Groep